Resultater 2011

Tid / Navn:
01. 08:41 Hans Magne
02. 09:00 Olav Ø
03. 09:04 Mads
04. 09:10 Kjetil
05. 09:28 Aslak
06. 09:31 Jon Inge
07. 09:51 Lars
08. 09:59 Roald
09. 10:25 Sigvart
10. 10:42 Øyvind
11. 11:03 Martin
12. 11:22 Marius
13. 12:12 Bjarte
14. 12:16 Hans Martin
15. 12:23 Åse Marie
16. 12:45 Christoffer
17. 12:58 Frode
18. 13:03 Daniel (Snøfjøl)
19. 13:49 Cato
20. 14:16 Mari
21. 16:09 Christian
22. 16:39 Synnøve
23. 20:08 Bjørn Johannes
24. 22:30 Bjarne (Snøfjøl)